Топлинни загуби при електродвигателите

Заграването е един от най-важните показатели за работата на електродвигателите.

При КПД 90%, електродвигател с мощност 15 kW отделя 1,7 kW в топлинни загуби.

Тези загуби нарастват значително при наличието на хармоници, дебаланс в ротора, лошо куплиране, проблеми в лагерите и др., тези неща често се пренебрегват при избора на сервиз, но ремонтът не е просто "пренавиване" и ние от Сервиз Елин знаем това.