Тегло на ротор на електродвигател

Навит ротор за пренавиване с извадена намотка

Теглото на ротора на ел. двигателя се променя в зависимост от оборотите. Броя на полюсите определя отношението между външния диаметър на статорния пакет (OD) и диаметъра на ротора (ID).

Дебелината на стоманата на статорния пакет е много по-широка при 2 полюсна машина (3000 оборота) отколкото при 20 полюсна. Различните производители имат различни критерии при проектирането на ел. двигатели, но с известно приближение може да се обобщи следното отношение:

  • При 2 полюсна машина OD/ID ~2
  • При 4 полюсна машина OD/ID ~1.5
  • При 6&8 полюсна машина OD/ID ~1.3
  • При 10+ полюсна машина OD/ID ~1.25

От тук можем да изведем формула за грубо изчисление теглото на ротора на ел. двигател:

Теглото на ротора ~= (0,667*Теглото на ел. двигателя) * (ID/OD) ^ 2