Степен на защита IP (Ingress protection)

Индекса за защита (IP) е разработен от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) и е дефиниран в международния стандарт IEC 60529.

IP (International Protection Rating или често наричан Ingress protection) показва защитата на машината от околната среда.

Индекса на защита обикновенно съдържа 2 (или 3) цифри:

  1. Защита от твърди предмети или материали
  2. Защита от течности (вода)
  3. Защита от механични въздействия (обикновенно тази цифра се пропуска, защото не е част от IEC 60529)
Например в "IP 54" 5 - показва нивото на защита от твърди предмети, а 4 показва защитата от течности.

Вместо цифри на места може да се срещне "Х", това показва, че машината има само един клас на защита, IPX1 например показва защита срещу вертикално падащи капки вода.

 

IP - Първа цифра
 
0 Няма специална защита
1 Защитен от твърди предмети до 50мм, също така срещу случайно докосване с ръка
2 Защитен от твърди предмети до 12 мм, също така и от случайно докосване от човешки пръсти
3 Защитен от твърди предмети над 2,5мм (инструменти и кабели)
4 Защитен от твърди предмети над 1мм (инструменти, кабели и малки кабели).
5 Ограничена защита от проникване на прах.
6 Напълно защитен от проникване на прах
 
IP - Втора цифра
 
0 Няма защита
1 Защитен от вертикално падащи капки вода
2 Защита от пръскане на вода до 15o
3 Защитен от директно впръскване на вода до ъгъл 60o
4 Защитен от впръскване на вода, възможно е ограничено проникване
5 Защитен от струи вода с ниско налягане във всички посоки - ограничено проникване
6 Защитен от времено наводняване, пример корабни палуби - възможно е ограничено проникване
7 Защитен от потапяне между 15 см. и 1 м.
8 Защитен от дълги периоди на потапяне под налягане
 
*IP - Трета цифра
 
0 Няма защита
1 Предпазва от въздействието на 0,225 джаула  (напр. 150 грама, падащи от 15 см височина).
2 Защитени срещу въздействието на 0,375 джаула (напр. 250 грама, падащи от 15 см височина).
3 Защитени срещу въздействието на 0,5 джаул (напр. 250 грама при падане от височина 20 см).
4 Защитени срещу въздействието на 2,0 джаул (напр. 500 грама, падащи от 40 см височина).
5 Защитени срещу въздействието на 6,0 джаул (например 1,5 кг, падащи от 40 см височина).
6 Защитени срещу въздействието на 20,0 джаул (напр. 5 кг, падащи от 40 см височина).
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline