Стандарт за монтаж на електродвигатели

Електродвигателите са групирани в следните категории, съгласно начинът им на монтаж и захващане. Стандарти IEC 34-7 и DIN 42950

Електродвигатели за монтаж върху крака

B3 (IM1001)B6 (IM1051)B7 (IM1061)

B8 (IM1071)V5 (IM1011)V6 (IM1031)

Ел. двигатели за монтаж "голям фланец" В5

B5 (IM3001)V1 (IM 3011)V3 (IM 3031)

Електродвигатели за монтаж чрез голям фланец и чрез крака

B3/B5 (IM2001)V1/V5 (IM2011)V3/V6 (IM 2031)

Електродвигатели за монтаж чрез малък фланец (челни)

B14 (IM 3601)V18 (IM 3611)V19 (IM 3631)

Електродвигатели за монтаж чрез малък фланец или крака

B3/B14 (IM 2101)V5/V18 (IM 2111)V6/V19 (IM 2131)