Избор на Софт-стартер или Звезда-триъгълник

Почти всички големи електродвигатели изискват някакъв вид плавно пускане (понякога и плавно спиране), което да ограничи пусковия ток, който би възникнал при директно включване към мрежата.

Най-разпространените методи за плавно пускане на асинхронни ел. двигатели с кафезен ротор са:

Избор на най-добрата алтернатива за пускане на двигателя

Изборът на правилен метод за пускане на електродвигателя е важна част от въвеждането му в експлоатация.

Той трябва да бъде съобразен с източника на електроенергия, характеристиките на електродвигателя,  характеристиките на машината (инерционен момент, обороти, вибрации, защита) и бюджет на клиента, за да се избегнат непредвидени разходи и загуба на ценно време.

Често разпространената и неприятна грешка е когато клиентът бива грешно посъветван от "търговска фирма". В магазина работят продавачи и в повечето случаи единствената информация, която те изискват е "Каква е мощността на двигателя?", след което предлагат най-евтиния Софт-стартер за съответните киловати. 

Когато клиентът монтира електродвигателят, таблото и съответния софт-стартер, с разочарование окрива, че той не може да стартира неговия електродвигател.

При получаване на запитване за Плавен-пуск на електродвигател, в Елин Инженеринг ООД имаме разработена методика за избиране на правилния метод за пускане, което гарантира безпроблемна работа на електродвигателя, машината и цялата система.

Ток и въртящ момент при различните плавни пускове