Самозадържане на редуктор

Самозадържащата способност на редукторите зависи от редица фактори - скорост, вибрации и др. Частична или пълна реверсивност трябва да се вземе предвид при товари с голям инерционен момент, поради възможното претоварване на редуктора.

Самозъдържането е специфична характеристика единствено на червячните редуктори

Тази таблица дава напътствие за възможността за реверсивно самозадържане на всички червячни редуктори, спрямо предавателното им число.

РеверсивностVFWVF
Статична Динамична 27 30 44 49 63 75 86 110 130 150 185 210 250
Да Да - - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Да Да 7
10
7
10
10
14
10
14
10
12
15
10
15
10
15
20
23
10
15
20
23
10
15
20
23
10
15
20
23
10
15
20
10
15
20
10
15
20
Несигурно Да 15
20
30
15
20
30
20
28
35
18
24
28
36
19
24
30
38
20
25
30
40
30
40
46
56
30
40
46
56
30
40
46
56
64
30
40
46
56
64
30
40
50
60
30
40
50
30
40
50
60
Не Слабо 40
60
40
60
46
60
70
45
60
70
45
64
80
50
60
80
64
80
100
64
80
100
80
100
80
100
80
100
60
80
100
80
100
Не Не 70 70 80
100
100 100 - - - - - - - -
Самозадържане на Червячните редуктори, в зависимост от предавателното число, габарита на редуктора и вида на реверсивно действащата сила.

Тези стойности са приблизителни, като не са взети предвид вибрации, високи температури, износване на редуктора и други.

Тъй като е невъзможно да се гарантира пълна нереверсивност, ние препоръчваме да се използва електромагнитна спирачка с нужния капацитет, когато е необходимо.

Обадете се на нашите инженери за техническа консултация и повече информация!