Ремонт на ветрогенератори

Ветрогенераторите са разположени на трудно достъпни места, което прави замяната и изваждането на генератора изключително скъпо и трудоемко.

Поради тази причина е необходимо най-високо качество и надеждност при ремонта на електрическите генератори.

В Елин Инженеринг ООД добре разбираме важността и сме инвестирали средства в най-ново оборудване за ремонт, пренавиване и изпитване на електрическите машини, което гарантира, че всяка част и детайл на ветрогенератора ще бъде изпитана и проверена, свеждайки до минимум вероятноста от неочаквана авария.

Освен инвестиции в закупуване на оборудване и обучение на специалистите, в Елин Инженеринг ООД сме разработили специална процедура при пренавиванетп на този тип електрически генератори.

По време на времонта се проверяват абсолютно всички намотки, механични части, детайли, лагери, сензори и други аксесоари. Изпитва се статорния пакет за повреди и "горещи точки", които биха намалили ефективността и КПД на машината.

Всички статори и ротори, които са били пренавити се лакират със смола под налягане, което удължава експлоатационния им живот.

След завършване на ремонта се извършва пробно пускане на генераторите до 1.5MW, което гарантира надеждната им работа както механично, така и електрически.

Освен изпитването се извършва и пълна вибродиагностика, придружена с изпитателен протокол за вибрациите.

Всички ремонти са извършени в съответствие с препоръките на водещите световни производители и организации, като всяка част от ремонта се документира дигитално заедно със снимки, вложени материали и резервни части.

При ремонт на ветрогенератори Сервиз Елин е на Ваше разположение 24 часа, 7 дни в седмицата.