Определяне на необходимата мощност на електродвигателя

Използването на "запасени" трифазни електродвигатели струва по-скъпо, понякога много по-скъпо. За щастие има лесна процедура за определяне на реалните kW на механичния товар, без да се използват скъпо оборудване или инженеринг.

Когато говорим за трифазен ел. мотор или генератор - по-голям не означава "по-добре". Енергитиците и обслужващия персонал, предпочиат да имат малко резервна мощност "за всеки случай", по този начин те поръчват по-големи асинхронни електродвигатели, отколкото са реално необходими на машината. За жалост разходите за работа на по-големите електродвигатели са по-високи. Има лесна процедура, чрез която може лесно да определите реално необходимата мощност от товара.

Ако използвате машини, чиито натоварване се изменя в широки граници по време на работа, тази статия не е за Вас. Обърнете се към нашите специалисти за обновяване на оборудването Ви с използване на честотни преобразуватели!

Пресмятане на действителното натоварване на електродвигателя

На графиката се вижда, че натоварването и тока се изменят линейно, от работа на празен ход до стойностите от табелката на електродвигателя.

Реалното натоварване на електродвигатлят може да бъде определено математически със следната формула:

Формула реални kW на ел. двигател

За да премерите токът на празен ход е необходимо да извадите от вала всякакви ремъчни шайби, куплонзи, съединители и др.

Цена на "запаса"

Използване на електродвигатели със значително по-ниска мощност от необходимото, повишава значително сметките в края на месеца, поради влошения cosf. Също така и пусковите/пикови стойности на тока струват повече. Това означава, че кратки моменти от работата на електродвигателя повишават значително кВтч стойноста в края на отчетния период. Пусковите токове на 110kW електродвигател не зависят от неговото натоварване, това означава, че ако пускате голям електродвигател на празен ход, той консумира същата електроенргия, както ако е натоварен с номиналната си механична мощност.

Откриването на електродвигателите, които работят под мощността посочена на табелката, може да намали значително разходите за електроенергия.

Факторът на мощността (cos ф) и КПД

Факторът на мощността е важен, защото чрез него може да се определи ефективността на електродвигателя.

ФМ = Входящите kW / (1.732 x Напрежение х Ток)

КПД на електродвигателя, също може да се изчисли заедно с определяне на cos ф на трифазния електродвигател

КПД = kW / (1.732 x Напрежение х Ток х ФМ)

Ако електродвигател 110kW работи на 48% от стойностите по табелка и той бъде заменен с правилно оразмерен електродвигател с клас на ефективност IE2 (95,4%), изчисленията показват, че той би използвал
над 457 700kWh годишно, новият електродвигател би използвал едва 167 200kWh.
При цена около 0.15лв. за kWh - спестяванията за една година биха били около 40 000 лв.

Къде искате да похарчите парите си?