Радиални натоварвания на вала - допустими стойности

В таблицата по-долу ще намерите допустимите радиални натоварвания в Нютони, игнорирайки аксиалното натоварване (FPULL/FPUSH) при стандартни сачмени лагери.

При по-голяма радиална сила, отколкото е посочена в таблицата, трябва да се консултиарате с нашите инженери за замяна на предния лагер с друга серия.

Посочените стойности се базират на нормалните условия на работа, при 50Hz и са на база изчислени за:

  • 20 000 работни часа на двуполюсните електродвигатели
  • 40 000 работни часа за двигателите с 4,6 и 8 полюса

При 60Hz стойностите трябва да бъдат намалени с 10%.

При Двускоростните електродвигатели - стойностите трябва да бъдат изчислени за по-високата скорост


За да изчислим действителната сила на вала на двигателя, използваме следната формула: 


Където:
M: е Номиналния въртящ момент на електродвигателя
D: диаметърът на Ремъчната шайба на електродвигателя [m]
K: коефициент на опън на ремъците

Радиални натоварвания

Калкулатор на SKF за Минимален товар, живот на греста, високзитет, часове работа на лагера