Радиални натоварвания на вала - допустими стойности

В таблицата по-долу ще намерите допустимите радиални натоварвания в Нютони, игнорирайки аксиалното натоварване (FPULL/FPUSH) при стандартни сачмени лагери.

При по-голяма радиална сила, отколкото е посочена в таблицата, трябва да се консултиарате с нашите инженери за замяна на предния лагер с друга серия.

Посочените стойности се базират на нормалните условия на работа, при 50Hz и са на база изчислени за:

  • 20 000 работни часа на двуполюсните електродвигатели
  • 40 000 работни часа за двигателите с 4,6 и 8 полюса

При 60Hz стойностите трябва да бъдат намалени с 10%.

При Двускоростните електродвигатели - стойностите трябва да бъдат изчислени за по-високата скорост


За да изчислим действителната сила на вала на двигателя, използваме следната формула: 


Където:
M: е Номиналния въртящ момент на електродвигателя
D: диаметърът на Ремъчната шайба на електродвигателя [m]
K: коефициент на опън на ремъците

Радиални натоварвания

Калкулатор на SKF за Минимален товар, живот на греста, високзитет, часове работа на лагера

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline