Ремонт на асинхронни генератори

Пренавиването на асинхронни генератори е специфичен процес, който се различава от пренавиването на асинхронна машина работеща като електродвигател.

В много случаи, наши клиенти са опитали да пренавивят ветрогенератори и други асинхронни генератори в различни работилници в България, след което въпреки, че всичко изглеждало нормално - генераторът загрявал, претоварвал се и имал нисък cosФ (фактор на мощността).

Тази ситуация е изключително неприятна и за двете страни, тъй като на пръв поглед сервизът е изпълнил ремонта по "обичайния начин", а клиентът не е променял нищо в устройството на генератора.

Елин Инженеринг ООД е българският сервиз, който гарантира успешната работа на генератора след пренавиването.

Принципът на работа на асинхронният генератор е достатъчно прост - когато задвижите трифазния асинхронен двигател над синхронната му скорост, той се превръща в генератор.

Въпреки това изчисляването на асинхронен електродвигател за работа като генератор е по-сложен процес, при който трябва да бъдат извлечени максимално високи стойности на КПД и cosФ.

Често асинхронните генератори са двускоростни - с една или две намотки, а това добавя още доста детайли, които трябва да бъдат взети предвид.

Изолационната система на генераторите е критичен компонент за надеждна и дългосрочна работа. Изолационните материали използвани в генераторите, особено за ветрогенераторите, трябва да бъдат избрани внимателно и да покриват високи специфични изисквания.

Напреженията на изхода на асинхронните генератори варират от 400V до 6000V с пикове и възможни претоварвания.

Най-важният фактор при ремонта на асинхронните генератори е сервизът да разбира напълно начина на работа на генератора. След това в синхрон със собственика на генератора, двете страни трябва да остранят всички възможни проблеми и специфичните моменти при тяхната експлоатация.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline