Ремонт на асинхронни генератори

Пренавиването на асинхронни генератори е специфичен процес, който се различава от пренавиването на асинхронна машина работеща като електродвигател.

В много случаи, наши клиенти са опитали да пренавивят ветрогенератори и други асинхронни генератори в различни работилници в България, след което въпреки, че всичко изглеждало нормално - генераторът загрявал, претоварвал се и имал нисък cosФ (фактор на мощността).

Тази ситуация е изключително неприятна и за двете страни, тъй като на пръв поглед сервизът е изпълнил ремонта по "обичайния начин", а клиентът не е променял нищо в устройството на генератора.

Елин Инженеринг ООД е българският сервиз, който гарантира успешната работа на генератора след пренавиването.

Принципът на работа на асинхронният генератор е достатъчно прост - когато задвижите трифазния асинхронен двигател над синхронната му скорост, той се превръща в генератор.

Въпреки това изчисляването на асинхронен електродвигател за работа като генератор е по-сложен процес, при който трябва да бъдат извлечени максимално високи стойности на КПД и cosФ.

Често асинхронните генератори са двускоростни - с една или две намотки, а това добавя още доста детайли, които трябва да бъдат взети предвид.

Изолационната система на генераторите е критичен компонент за надеждна и дългосрочна работа. Изолационните материали използвани в генераторите, особено за ветрогенераторите, трябва да бъдат избрани внимателно и да покриват високи специфични изисквания.

Напреженията на изхода на асинхронните генератори варират от 400V до 6000V с пикове и възможни претоварвания.

Най-важният фактор при ремонта на асинхронните генератори е сервизът да разбира напълно начина на работа на генератора. След това в синхрон със собственика на генератора, двете страни трябва да остранят всички възможни проблеми и специфичните моменти при тяхната експлоатация.