Зъбни колела - предавки

Зъбните колела се наричат така, поради наличието на "зъби" с определен профил. Чрез зацепването им се предава движение и въртящ момент.

Всички редуктори се изработват чрез зъбни колела.

Предимствата на зъбните предавки са ги наложили като един от най-разпространените видове предавки в машиностроенето:

 • постоянно предавателно отношение (предавателно число i);
 • създаване на сигурна връзка между агрегатите;
 • възможност за предаване на големи мощности;
 • висок КПД;
 • безшумност (при точна изработка и добро мазане)
 • компактност;
 • дълготрайност, надеждност и просто обслужване.

Недостатъци:

 • сравнително сложна изработка;
 • предаване на ударните натоварвания;
 • увеличаване на нивото на шума при неточна изработка;
 • неподходящи за големи междуосови разстояния на валовете на свързваните агрегати.

Класификация

Според взаимното разположение на геометричните оси на колелата:

 • с успоредни оси (цилиндрични зъбни предавки);
 • с пресичащи се оси (конусни зъбни предавки);
 • с кръстосани оси (хиперболоидни зъбни предавки)
  • винтови зъбни предавки;
  • червячни зъбни предавки;
  • хипоидни зъбни предавки;
  • спироидните зъбни предавки.

Видове зъбни колела и предавки

Според надлъжната форма на зъбите:

 • с прави зъби – възможна е при цилиндричните и конусните зъбни предавки (а);
 • с наклонени заби – цилиндрични, конусни зъбни предавки (б);
 • със стреловидни (шевронни) зъби – цилиндрични зъбни предавки (в);
 • с криволинейни зъби – хиперболоидни зъбни предавки (г).

предавки според формата на зъбите

Според формата на работния профил на зъбите

 • еволвентни (а) ;
 • циклоидни (б);
 • цевни (в) и др.

spored rabotniya profil

Според разположението на зъбите върху колелата:

 • с външни зъби (виж Според надлъжната форма на зъбите);
 • с вътрешни зъби;
 • зъбен гребен - граничен случай между горните два, при който зъбното колело (т. н. зъбен гребен) има безкрайно голям брой зъби.

според разположението на зъбите

Според относителното движение на геометричните осите на валовете на зъбните колела:

 • предавки с неподвижни оси;
 • планетни предавки.

всички видове зъбни предавки