Потопяеми помпи FLYGT ® (от Xylem)

В Сервиз Елин може да ремонтирате или да ви съдействаме в закупуването на всички помпи Flygt ®, миксери и други продукти на марката.

Флигт (Flygt ®) е основател на потопяемата помпа и на безброй модерни технологии решаващи проблемите с изпомпването. Първата потопяема помпа е представена още през 1948 г. От тогава помпите на Флигт са обект на непрекъснато развитие.

 

Нови типове помпи са въвеждани, стадартните помпи са доразвивани за да служат по-добре при различни специализирани приложения, а измененията при развитието са целели повишаване на капацитета на работа, намаляване на разходите при експлоатация и прилагане на авансирано автоматично управление.

Днес Flygt ® има, в световно отношение, най-много и разнообразни потопяеми помпи и е най-големия производител в света на тежки потопяеми помпи. Изпомпването на всякаква течност, при каквито и да е условия, може да се осъществи с някоя от помпите на Flygt ®, както е показано в нашия уебсайт.

Предлаганите продукти на Флигт включват също така и потопяемата разбърквачка (смесител), която за кратко време доведе до революция цялостната техника на разбъркване, както потопяемата помпа промени напълно техниката на изпомпване в миналото.

Flygt ® предлага готови продукти и опит, с умения за работа и поддръжка, т.е. с всичко необходимо за ефективно и икономично помпане. И целия този арсенал от ресурси се продставя на разположение на Вас - нашите клиенти.

Продуктите на Flygt ® са разделени в следните категории:

  • B-помпи, D-помпи и H-помпи - за отводняване и дренаж;
  • C-помпи Flygt ® - за изпомпване на канализационни води, утайки, дъждовни води, индустриални води и други;
  • F-помпи Flygt ® - за изпомпване на селскостопански торове;
  • L-помпи Flygt ® - за отводняване на земни площи и иригация;
  • M-помпи Flygt ® (Мелници) - за изпомпване на канализационни води след смилане на твърдите частици в тях;
  • P-помпи Flygt ®- за боравене с големи маси вода при водоснабдяване, наводнения, регулиране на напоителни системи и иригация;
  • Миксери Flygt ® (Смесители, разбърквачки, Серия 4000) - за създаване на течения и разбъркване на води в басейни на пречиствателни станции, индустраилни предприятия, рибни стопанства, селски стопанства и други;
  • Спеицални помпи и смесители Flygt ® - за боравене с агресивни, корозивни или топли течности в индустрията;

Елин Инженеринг не сме свързани или авторизирани с Xylem. Xylem не е възложил изработката на този уебсайт, нито го спонсорира или подкрепя.