Потопяеми помпи

Потопяемите помпи имат херметически затворен електродвигател, куплиран към тялото на водната помпа. Целият агрегат се потапя в изпомпваната течност. Главното предимство на потопяемите помпи е че при тях няма кавитация, това е проблем свързан с разликата между височината на помпата и изпомпваната течност. Потопяемите помпи изпомпват вода към повърхността, докато при другите водни помпи е обратното - те трябва да засмукват водата. Затова потопяемите помпи са много по-ефективни от обикновенните водни помпи.

Принцип на работа - Система от механични уплатнения се използват за да предотвратят навлизане на изпомпваната течност в електромотора, което би причинило късо съединение. Потопяемата помпа може да бъде свързана към тръба, гъвкъв маркуч и др.

Потопяемите помпи намират много приложения: едностъпалните потопяеми помпи се използват за дренажни цели, канализация в индустрията и за изпомпване на циментни и замърсени води. Многостъпалните потопяеми помпи в повечето случаи се спускат в отвори и се използват за изпомпване на вода от кладенци. Потопяемите помпи се използват и в нефтените кладенци, като намаляват налягането на дъното на кладенеца.

dvigatel-sondazhna-pompa-250kw

sondazhna-pompa-ksb

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline