Потопяеми помпи

Потопяемите помпи имат херметически затворен електродвигател, куплиран към тялото на водната помпа. Целият агрегат се потапя в изпомпваната течност. Главното предимство на потопяемите помпи е че при тях няма кавитация, това е проблем свързан с разликата между височината на помпата и изпомпваната течност. Потопяемите помпи изпомпват вода към повърхността, докато при другите водни помпи е обратното - те трябва да засмукват водата. Затова потопяемите помпи са много по-ефективни от обикновенните водни помпи.

Принцип на работа - Система от механични уплатнения се използват за да предотвратят навлизане на изпомпваната течност в електромотора, което би причинило късо съединение. Потопяемата помпа може да бъде свързана към тръба, гъвкъв маркуч и др.

Потопяемите помпи намират много приложения: едностъпалните потопяеми помпи се използват за дренажни цели, канализация в индустрията и за изпомпване на циментни и замърсени води. Многостъпалните потопяеми помпи в повечето случаи се спускат в отвори и се използват за изпомпване на вода от кладенци. Потопяемите помпи се използват и в нефтените кладенци, като намаляват налягането на дъното на кладенеца.

dvigatel-sondazhna-pompa-250kw

sondazhna-pompa-ksb