Повреди в електродвигателите - причини и последствия

Над 90% от повредите в електродвигателите се случват при тяхното пускане.

Най-честите повреди са в лагерите или лагерните легла, статорната намотка или частите на електродвигателя.

Подготвихме тази статия за да може след като я прочетете да удължите живота на електродвигателите си и да можете превантивно да откривате повредите.

Повреди

Причини Последици

Последствия за двигателя и машината

Късо съединение
 • Контакт между няколко фази или между една фаза и нулата, или между няколко намотки на една и съща фаза
 • Пик на тока
 • Електродинамични сили върху проводниците

Разрушаване на намотките

Свръхнапрежение
 • Мълния
 • Електростатичен разряд
 • Работен процес
 • Повреда на изолацията в намотките

Разрушаване на намотките поради загуба на изолация

Дисбаланс на фазите и отпадане на фаза
 • Прекъсване на фаза
 • Еднофазово натоварване откъм двигателя
 • Късо съединение между навивките на една и съща намотка
 • Намаляване на използваемите въртящ момент, ефективност и скорост
 • Увеличаване на загубите
 • Невъзможно стартиране при повреда на фазите

Пренагряване

Висока честота на стартиране
 • Повреда на автоматичната система
 • Прекалено много операции за ръчен контрол
 • Многобройни изключвания поради грешка
 • Силно увеличение на температурата на статора и ротора поради чести пускови токове

Пренагряване Следствия върху процеса

Вариации на напрежението
 • Нестабилност на напрежението на мрежата
 • Свързване на тежки товари
 • Намаляване на полезния въртящ момент
 • Увеличаване на загубите

Пренагряване

Хармоници
 • Замърсяване на захранването чрез честотни регулатори, преобразуватели и т.н....
 • Намаляване на въртящ момент
 • Увеличаване на загубите

Пренагряване

Продължително време на стартиране
 • Прекалено висок съпротивителен въртящ момент (прекалено тежък товар)
 • Спад в напрежението
 • Увеличаване на времето на стартиране

Пренагряване

Блокиране на ротора
 • Механичен проблем (трошачка)
 • Блокиране
 • Свръхток

Пренагряване Последствия върху процеса

Работа при липса на товар
 • Помпата работи на празен ход
 • Механична повреда в честотния регулатор
 • Спад в консумирания ток

Последствия върху процеса

Колебания на честотата
 • Претоварване на мрежата, захранвана от ограничени независими източници
 • Повреден регулатор за смяна на скоростта
 • Увеличаване на загубите
 • Влияе върху синхронните устройства (часовник, записващо устройство)
 
Претоварване
 • Увеличаване на съпротивителния въртящ момент
 • Спад в напрежението
 • Спад на фактора на мощността
 • Увеличаване на консумацията на ток

Пренагряване

Загуба на намагнитване на машината
 • Значителен спад в намагнитващия ток
 • Повреда в намотката на ротора
 • Увеличение на активната мощност
 • Спад на фактора мощността

Значително пренагряване на ротор и кафеза

Авария фаза-земя
 • Случаен контакт фаза-земя
 • Случаен контакт фаза-корпус на машината (корпусът е свързан към земя)
 • Развива се свръхнапрежение в захранването
 • Увеличение на потенциала земя (безопасност на лицата)

Последствия върху безопасността на хората