Повреди в електродвигателите - причини и последствия

Над 90% от повредите в електродвигателите се случват при тяхното пускане.

Най-честите повреди са в лагерите или лагерните легла, статорната намотка или частите на електродвигателя.

Подготвихме тази статия за да може след като я прочетете да удължите живота на електродвигателите си и да можете превантивно да откривате повредите.

Повреди

Причини Последици

Последствия за двигателя и машината

Късо съединение
  • Контакт между няколко фази или между една фаза и нулата, или между няколко намотки на една и съща фаза
  • Пик на тока
  • Електродинамични сили върху проводниците

Разрушаване на намотките

Свръхнапрежение
  • Мълния
  • Електростатичен разряд
  • Работен процес
  • Повреда на изолацията в намотките

Разрушаване на намотките поради загуба на изолация

Дисбаланс на фазите и отпадане на фаза
  • Прекъсване на фаза
  • Еднофазово натоварване откъм двигателя
  • Късо съединение между навивките на една и съща намотка
  • Намаляване на използваемите въртящ момент, ефективност и скорост
  • Увеличаване на загубите
  • Невъзможно стартиране при повреда на фазите

Пренагряване

Висока честота на стартиране
  • Повреда на автоматичната система
  • Прекалено много операции за ръчен контрол
  • Многобройни изключвания поради грешка
  • Силно увеличение на температурата на статора и ротора поради чести пускови токове

Пренагряване Следствия върху процеса

Вариации на напрежението
  • Нестабилност на напрежението на мрежата
  • Свързване на тежки товари
  • Намаляване на полезния въртящ момент
  • Увеличаване на загубите

Пренагряване

Хармоници
  • Замърсяване на захранването чрез честотни регулатори, преобразуватели и т.н....
  • Намаляване на въртящ момент
  • Увеличаване на загубите

Пренагряване

Продължително време на стартиране
  • Прекалено висок съпротивителен въртящ момент (прекалено тежък товар)
  • Спад в напрежението
  • Увеличаване на времето на стартиране

Пренагряване

Блокиране на ротора
  • Механичен проблем (трошачка)
  • Блокиране
  • Свръхток

Пренагряване Последствия върху процеса

Работа при липса на товар
  • Помпата работи на празен ход
  • Механична повреда в честотния регулатор
  • Спад в консумирания ток

Последствия върху процеса

Колебания на честотата
  • Претоварване на мрежата, захранвана от ограничени независими източници
  • Повреден регулатор за смяна на скоростта
  • Увеличаване на загубите
  • Влияе върху синхронните устройства (часовник, записващо устройство)
 
Претоварване
  • Увеличаване на съпротивителния въртящ момент
  • Спад в напрежението
  • Спад на фактора на мощността
  • Увеличаване на консумацията на ток

Пренагряване

Загуба на намагнитване на машината
  • Значителен спад в намагнитващия ток
  • Повреда в намотката на ротора
  • Увеличение на активната мощност
  • Спад на фактора мощността

Значително пренагряване на ротор и кафеза

Авария фаза-земя
  • Случаен контакт фаза-земя
  • Случаен контакт фаза-корпус на машината (корпусът е свързан към земя)
  • Развива се свръхнапрежение в захранването
  • Увеличение на потенциала земя (безопасност на лицата)

Последствия върху безопасността на хората