Основни формули и преобразувания при електродвигателите

Преобразуване на киловати в конски сили и обратно 
От киловати в конски сили (kW --> HP): HP = kW / 0,76
От конски сили в киловати (HP --> kW): kW = HP * 0,76

Изчисляване на въртящия момент:

Въртящ момент (Nm) = [9500 * Номиналната мощност (kW)] / Обороти (об./мин)

Скорост на въртене при асинхронни електродвигатели:

Скоростта на въртене (об./мин.) = [120 * Захранващата честота (Hz)] / Броя на полюсите

Изчисляване на необходимия спирачен момент:

Спирачен момент (Nm) = [5413 * Номиналната мощност (kW)]/ Скорост на въртене (об./мин.)