Как да определим синхронните обороти на трифазен асинхронен електродвигател? Калкулатор

Въведение

Асинхронният електродвигател е сърцето на голяма част от машините в индустрията. Разбирането на синхронната скорост на електродвигателя може да бъде от ключово значение за оптимизацията на работния процес. Настоящият калкулатор използва двата основни параметъра, които определят оборотите на вашия електрически двигател.

Основни параметри

Захранваща честота

Този параметър е основен за функционирането на асинхронния електродвигател. Обикновено се измерва в херци (Hz).

Стандартната захранваща честота в България е 50 Hz, докато в САЩ е 60 Hz. Тази разлика в честотата променя и изходящите обороти на електродвигателя.

Мрежова Честота в някои от страните по света

САЩ: 120V, 60Hz

Канада: 120V, 60Hz

Великобритания: 230V, 50Hz

Германия: 230V, 50Hz

Франция: 230V, 50Hz

Австралия: 230V, 50Hz

Нова Зеландия: 230V, 50Hz

Япония: 100V, 50/60Hz

Китай: 220V, 50Hz

Индия: 230V, 50Hz

Бразилия: 127/220V, 60Hz

Аргентина: 220V, 50Hz

Русия: 220V, 50Hz

Южна Корея: 220V, 60Hz

Честотни Регулатори

Честотните регулатори могат да променят захранващата честота, което позволява промяна в скоростта на двигателя. Това е полезно, когато е необходимо финно настройване на машината за различни операции, честотните регулатори дават възможност да промените скоростта (и въртящия момент) на ел. двигателя по желание.

Брой на Полюсите

Полюсите в асинхронните електродвигатели се формират чрез статорните намотки. Във всяка намотка протича променлив електрически ток, който създава магнитно поле. Това магнитно поле взаимодейства с ротора и създава въртящ момент.

Разположението и свързването на бобините формират броя на полюсите.

Броят на полюсите в намотката е вторият ключов параметър, който директно влияе на оборотите на мотора.

диаграма показваща разпределението на полюсите в асинхронен електродвигател.

Калкулатор за синхронни обороти

След като вече знаем двата основни параметъра определящи оборотите - Захранващата честота и Броя на полюси, които образува намотката, може да използвате този калкулатор, който създадохме за вас и чрез който лесно може да разберете скоростта на въртене на електромагнитното поле в статора на Вашия електромотор:

Изчислението се отнася за трифазен асинхронен електродвигател:

Хлъзгане и асинхронната скорост

След като вече изчислихте синхронната скорост на електродвигателя с нашия калкулатор, следващата ключова стъпка е определянето на асинхронните обороти или по-просто казано - оборотите, с които се върти роторът на електродвигателя.

За тази цел е важно да разберете концепцията за "хлъзгане" (slip), която играе съществена роля в работата на асинхронния двигател.

Хлъзгането често е изразено като процент и представлява разликата между синхронната и асинхронната скорост:

http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"> Хлъзгане (Slip) = Синхронна скорост Асинхронна скорост Синхронна скорост × 100
 

Хлъзгането е ключово за трансфера на механична мощ от статора към ротора и се променя в зависимост от натоварването на двигателя. При нормална работа, хлъзгането е малко, което означава, че асинхронната скорост е много близка до синхронната. Особеността на асинхронните двигатели е, че те могат да работят при различни скорости без механични промени в конструкцията, което ги прави изключително универсални и широко приложими в индустрията.

 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline