Мощност на помпа според напор и дебит (калкулатор в kW)

Коефициентът на полезно действие (КПД) е съвкупност от цялата ефективност на помпата и представлява отношението между входящата електрическа мощност (P) и изходящата мощност на помпата (Pq) за конкретна работна точка:

КПД=(ρ*g*Q*H)/P

ρ - плътност на флуида
g - гравитация на Земята
Q - Дебит
H - напор
P - електрическа мощност

Изчисляване на входящата мощност на помпата:

Изчисляване на мощността на помпата

Максималното КПД на помпата зависи от скоростта на въртене, размера и типа на помпата.

Като цяло ефективността на помпата расте с размера и скоростта на въртене.

Всички посочени стойности и изчисления са приблизителни и Елин Инженеринг ООД не носи никаква отговорност за тях.

Ако Ви е нужно преобразуване на мерните единици, може да използвате нашия онлайн преобразувател.

<form oninput="o.value = parseFloat(a.value)* parseFloat(b.value)*parseFloat(c.value)/(2.72406944*parseFloat(d.value)).mm">