Модели на FLYGT ®

Предлаганите помпи Флигт ® се обозначават с код, състоящ се от две букви последвани от четири цифри, напр. CP 3152.

Предлаганите помпи Флигт ® се обозначават с код, състоящ се от две букви последвани от четири цифри, напр. CP 3152.

Първата буква обозначава хидравличната част на помпата, т.е. работното колело и поточното отвърстие във вид на спираловидна черупка. Тъй като работното колело определя областта на приложение на помпата, буквата дава и типа на помпата, за която съответното работно колело се използва.

Втората буква обозначава начина на инсталиране на помпата: свободно, стационарно, мокро стационарно, подвижно и т.н.

Числата обозначават модела и специфицират размерите спрямо други помпи от същия тип, т.е. BS 2250 е по-голяма от BS2201.

Данни за работното колело - Понякога кодовото обозначение се допълва с още две букви, които дават данни и за работното колело:

  • LT - малки височини на напора;
  • MT - средни височини на напора;
  • HT - големи височини на водния стълб;
  • SH - супер големи височини на водния стълб;

Пример:

CP 3152 MT

  • C = затворено канално колело в поточния отвор;
  • P = стационарно мокро инсталиране с направляваща тръба и авт. свързване към дебитоотводна тръба;
  • 3152 = модел и размер;
  • МТ = средна височина; 

Хидравлична част
(първа буква)

Работно колело тип B

Отворено или затворено няколко-канално работно колело с регулируеми дифузьор и решетка, използвани при тежки условия на работа.

Работно колело тип B

Работно колело тип С

Разположено в поточното отвърстие затворено канално колело за съдържащи дълговлакнести материали течности или твърди частици в суспензия.

Работно колело тип С

Работно колело тип D

Разположено в поточното отвърстие вихрово колело за много вискозни течни среди, които може да съдържат извънредно големи твърди частици.

Работно колело тип D

Работно колело тип F

Отворен импелер разположен в поточния отвор на помпата за много вискозни течни среди, съдържащи извънредно дълги влакнести материали.

Работно колело тип F

Работно колело тип H

Отворено или затворено работно канално колело, което се използва най-вече в абразивни течности.

Работно колело тип H

Работно колело тип L

Затворено канално колело с направляващи канали използвано за малки височини и среден капацитет.

Работно колело тип L

Работно колело тип M

Отворено работно колело с приспособление за рязане, което раздробява хартия, текстилни материали и други при входа на помпата.

Работно колело тип M

Работно колело тип P

Витлово работно колело направляващи канали, използвано за малки височини и голям капацитет.

Работно колело тип P

Вид монтаж
(втора буква)

Монтаж тип F
Свободно стационарно инсталиране на стойки върху или без решетка. Има съединител за тръба или маркуч.
Монтаж тип F
Монтаж тип H
 Стационарно мокро инсталиране, при което помпата е окачена на дебитоотводна тръба.
Монтаж тип H
Монтаж тип J
 Инсталация с реактивна дюза за разбъркване, водеща тръба и автоматично свързване с дебитоотводната тръба.
Монтаж тип J
Монтаж тип L
 Стационарно мокро инсталиране върху отстъп в помпена шахта.
Монтаж тип L
Монтаж тип P
 Стационарно мокро инсталиране с направляващи тръби и автоматично свързване с дебитоотводната тръба.
Монтаж тип P
Монтаж тип S
 Модел за лесно преместване със съединител за тръба или маркуч за директно потапяне във водата.
Монтаж тип S
Монтаж тип T
 Сухо стационарно монтиране на потопяема помпа
Монтаж тип T