Болтове и другите крепежи трябва да имат следната маркировка:

  • Инициалите на завода – производител  (JX, THE, L, WT, и др.)
  • Клас на якост
  • Дясната резба не се маркира, но ако болта е с лява резба – маркира се със стрелка, обратна на часовниковата.

Винтовете се отличават от болтовете, че нямат маркировка.

За болтове от въглеродни стомани, класа на якост се означава с две цифри с точка между тях – 4.6, 8.8, 10.9, 12.9

Първата цифра представлява 1/100 от номиналната стойност на якост на опън, измерено в MPa. В случая 8.8 , първата цифра 8 означава 8 х 100 = 800 МРа = 800 N / mm2 = 80 кгс / mm2.

Втората цифра – е съотношението на границата на провлачване към якостта на опън, умножена по 10. От двойката цифри могат да се узнаят границата на провлачване на материала 8 х 8 х 10 = 640 N / mm2.

Стойността на границата на провлачване е от голямо практическо значение, тъй като това е и максималното работно натоварване на болта.

Нека да обясним смисъла на някои термини:

Якост на опън – стойност на натоварване, над която има разрушение – “най-високо разрушаващо напрежение”.

Граница на провлачване – стойност на натоварване, при превишението на която настъпва невъзстановяема деформация или огъване. Например, опитайте се да огънете”на ръка” обикновена стомана вилица или парче от метална жица. Веднага след като тя започне да се деформира, това ще означава, че сте превишили границата на провлачване на нейния материал или еластичната граница при огъване. Тъй като вилицата не е счупена, а само огъната, тогава якостта на опън е по-висока от силата на провлачване. От друга страна, ножът може да се счупи при определено усилие. Тогава говорим, че неговата якост на опън е равна на силата на провлачване. В този случай казваме, че ножовете са “крехки”.

Японските самурайски мечове – това е класически пример за комбинация от материали с различни якостни характеристики. Те са направени от твърда закалена стомана, а отвътре са изработени от по – еластична стомана , която позволява на меча да не се чупи при странични огъващи се натоварвания.

Процент на удължение – е средната стойност на удължението на деформируемите части на счупване или разкъсване. В ежедневието, някои видове ниско качествени болтове се наричат “меки”, което точно е свързано е свързано с термина процент на удължение. Техническият термин – “относително удължение” показва относителното (в проценти) увеличаване на дължината на образеца след разрушаване към първоначалната си дължина.

Твърдост по Бринел – величина, характеризираща твърдостта на материала.

Твърдост – способността на метала да се противопоставя на проникването в него на друг, по-твърд материал. Метода на Бринел се използва за измерване на твърдостта на сурови или леко закалени метали.

Неръждаеми  болтове – маркировка на главата на болта:

Клас стомана – А2 или А4 и якост на опън – 50, 70, 80, като A2-70, A4-80.

При шпилките с резба се прилага цветна маркировка в края: за A2 – зелен, за A4 – червен. Стойността на провлачване не е показана.

Пример: A4-80 якост на опън = 80 х 10 = 800 N / mm2.

Обозначение 70 – стандартна якост на опън на крепежните елементи от неръждаема стомана и се приема за даденост, ако изрично не е посочено 50 или 80.

И най-накрая ще Ви предоставим в табличен вид за всички размери болтове, коя е нормаланата  и ситните резби, които се използват:

Заключение

Метричните резби на болтовете и гайките играят важна роля в електродвигателите и съпътстващото оборудване като редуктори, водни помпи, конусни втулки за ремъчни шайби и спирачки. За да осигурите оптимално функциониране и дълъг живот на вашите устройства, е важно да разберете основите на метричните резби, да изберете подходящите болтове и гайки, да следите стандартите за центрови отвори и резби на валове, да проверявате и затегвате връзките периодично и да ги поддържате в добро състояние.