Метрични резби на болтове и гайки

Независимо дали става въпрос за закрепване на петите или фланеца на електродвигателя или редуктора, понякога може да се наложи да бъдат измерени резбите на болтовете.

Тук може да намерите таблица, която при отпечатване в мащаб 1:1 дава точни размери на метричните резби (в милиметри) използвани при болтове, гайки и други, съгласно БДС 10689-73

tablica stapka metrichni rezbi

Посочените данни се отнасят за резби М3 mm М4 mm М5 mm М6 mm М8 mm М10 mm М12 mm М14 mm М16 mm М18 mm М20 mm М22 mm М24 mm М27 mm М30 mm М33 mm М36 mm М39 mm М42 mm М48 mm

КАТАЛОГ: Стъпка метрични резби за отпечатване в мащаб 1:1

Големина на свредлото (отвора) при пробиване за метрични резби

Едра резба
Метчик Свредло
1.6 1.25
1.8 1.45
2 1.6
2.2 1.75
2.5 2.05
3 2.5
3.5 2.9
4 3.3
4.5 3.8
5 4.2
6 5
7 6
8 6.8
9 7.8
10 8.5
11 9.5
12 10.3
14 12
16 14
18 15.5
20 17.5
22 19.5
24 21
27 24
30 26.5
33 29.5
36 32
39 35
42 37.5
45 40.5
48 43
52 47
ФИНА РЕЗБА
Метчик Свредло
3x0,35 2.65
3,5x0,35 3.2
4x0,5 3.5
5x0,5 4.5
5,5x0,5 5
6x0,75 5.3
7x0,75 6.3
8x0,75 7.3
8x1 7
9x1 8
10x0,75 9.3
10x1 9
10x1,25 8.8
11x1 10
12x1 11
12x1,25 10.8
12x1,5 10.5
14x1 13
14x1,25 12.8
14x1,5 12.5
15x1 14
15x1,5 13.5
16x1 15
16x1,5 14.5
18x1 17
18x1,5 16.5
18x2 16
20x1 19
20x1,5 18.5
20x2 18
22x1 21
22x1,5 20.5
22x2 20
24x1 23
24x1,5 22.5
24x2 22
25x1 24
25x1,5 23.5
25x2 23
26x1,5 24.5
27x1,5 25.5
27x2 25
28x1,5 26.5
28x2 26
30x1,5 28.5
30x2 28
32x1,5 30.5
32x2 30
33x2 31
35x1,5 33.5
36x1,5 34.5
36x2 34
36x3 33
38x1,5 36.5
39x3 36
40x1,5 38.5
40x2 38
40x3 37
42x1,5 40.5
42x2 40
42x3 39
45x1,5 43.5
45x2 43
45x3 42
48x1,5 46.5
48x2 46
48x3 45
50x1,5 48.2
50x2 48
50x3 47

Центрови отвори и резби на валове, съгласно DIN 332 DS

standart ds din332 centrovi otbori