Калкулатор енергийна ефективност и спестявания

Сравнението на eлектродвигатели въз основа на тяхната ефективност може да бъде сложно и резултатът може да бъде напълно безполезен. Първоначалното ни решение беше да не публикуваме калкулатор за енергоспестяване на нашия уебсайт, но редица наши клиенти го поискаха, така че в крайна сметка решихме да го публикуваме, но не без следното обяснение:

Ефективността на електродвигателите се изчислява като съотношението между изходната мощност на вала и входящата електрическа мощност в двигателя. Въпреки това, през 1996 г. е публикуван нов стандарт за ефективност IEC 60034-2:1996, определящ метод за изчисление/тестване, където ефективността е установена чрез сумиране на загубите на двигателя. След това допълнителните загуби бяха добавени като фиксиран процент (0,5%) от измерените загуби. Чрез използване на сумирането на загубите ефективността на електродвигателя е по-ниска от стойността на ефективност, изчислена при използване на традиционния метод.

През 2007 г. беше въведен нов метод за определяне на ефективността с публикуването на новият стандарт IEC 60034-2-1:2007. Ефективността на електромотора отново трябва да се определи чрез сумиране на загубите, но допълнителните загуби вече не могат да се добавят като фиксиран процент, а трябва да бъдат измерени/изчислени и ефективността на двигателя е по-ниска, когато се използва този нов метод, в сравнение с предишния специфициран метод в стандарт IEC 60034-2. Разликата в стойността на ефективността е между 1%-2%, което всъщност е доста значителна цифра.

Некоректно е ако се опитате да сравните съвременен мотор, чиято ефективност е определена чрез IEC 60034-2-1, и стар двигател, чиято ефективност е определена чрез IEC 60034-2, или ако моторът е произведен преди 1996 г.. Ако старият мотор беше тестван днес, като се използва най-новият стандарт за изпитване на ефективност, ефективността щеше да бъде значително по-ниска от тази, публикувана на табелката с данни на двигателя по време на производството.

(1) Въведете само КПД при 100% натоварване, ако не знаете стойността при 75%.