Изпитване на ел. двигатели: Индекс на поляризация PI

Освен всички други изпитания на електродвигателите, които се извършват в Елин Инженеринг, в изпитателния протокол, който ще получите ще намерите и стойност за т.нар. Индекс на поляризация. Този тест е изключително важен при електродвигатели, които не са били пренавивани, а са извършвани други ремонти и желаете да проверите състоянието на намотката им.

 

Индексът на поляризация (Pi) е отношението на изолационното съпротивление след 10 минути към стойността му след 1 минута, при прилагане на повишено напрежение.

Индекс на поляризация = (Съпротивлението след 10 мин. / (Съпротивлението след 1 минута)

Индексът на поляризация (Pi) е сред най-добрите показатели за определяне на състоянието на електродвигателя. Препоръчителният минимум за индексът на поляризация е 2. Електродвигатели, които имат намотка с по-нисък Индекс на поляризация (Pi) не се препоръчват за употреба.

Преди да се измери Индексът на поляризация (Pi) трябва да се махнат всички външни захранвания и връзки към електродвигателя, а началата и краищата трябва да се замасят към корпуса на електромотора.

Индексът на поляризация (Pi) може да се използва за:

  • Установяване на мръсотията и влагата в намотките;
  • Състояние на изолацията и нейното влошаване (в сравнение с предишни тестове и изпитвания);
  • Годност и издръжливост на пускови токове и претоварвания;
  • Дали електродвигателя е годен за употреба.

Процедурата по определяне на Индекса на поляризация е определена детайлно в IEEE Standard No. 43.