Изпитване на ел. двигатели: Индекс на поляризация PI

Освен всички други изпитания на електродвигателите, които се извършват в Елин Инженеринг, в изпитателния протокол, който ще получите ще намерите и стойност за т.нар. Индекс на поляризация. Този тест е изключително важен при електродвигатели, които не са били пренавивани, а са извършвани други ремонти и желаете да проверите състоянието на намотката им.

 

Индексът на поляризация (Pi) е отношението на изолационното съпротивление след 10 минути към стойността му след 1 минута, при прилагане на повишено напрежение.

Индекс на поляризация = (Съпротивлението след 10 мин. / (Съпротивлението след 1 минута)

Индексът на поляризация (Pi) е сред най-добрите показатели за определяне на състоянието на електродвигателя. Препоръчителният минимум за индексът на поляризация е 2. Електродвигатели, които имат намотка с по-нисък Индекс на поляризация (Pi) не се препоръчват за употреба.

Преди да се измери Индексът на поляризация (Pi) трябва да се махнат всички външни захранвания и връзки към електродвигателя, а началата и краищата трябва да се замасят към корпуса на електромотора.

Индексът на поляризация (Pi) може да се използва за:

  • Установяване на мръсотията и влагата в намотките;
  • Състояние на изолацията и нейното влошаване (в сравнение с предишни тестове и изпитвания);
  • Годност и издръжливост на пускови токове и претоварвания;
  • Дали електродвигателя е годен за употреба.

Процедурата по определяне на Индекса на поляризация е определена детайлно в IEEE Standard No. 43.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline