Пускане с инвертор на двигател (с навит ротор), при товари с голяма инерция.

При машини с голям инерционен момент, често се случва маховика (или друг източник на механична енергия) да "дърпа" електродвигателя по-бързо от неговата синхронна скорост.

Тогава асинхронният електродвигател се превръща в асинхронен генератор.

Това е основна пречка и причина за главоболия за голяма част от производителите на честотни регулатори и те не успяват да извършат успешен монтаж на инвертори, при машини с голям инерционен момент.

Елин инженеринг ООД разполагаме с технологията и опита за да заменим пусковите съпровтивления на електродвигател с навит ротор с честотен регулатор.

Това осигурява много по-висока ефективност на машината, удължава живота на електродвигателя и премахва необходимостта от контактни пръстени, четки и четкодържатели.

Типични примери за регенериращи машини са асансьорите. Когато електромоторът се натоварва при повдигане нагоре на пълен асансьор. Когато обаче асансьорът тръгва надолу, моторът се превръща в генератор и връща излишната енергия към мрежата.

Други приложения са: големи преси, кранове и машини с маховик.