Пускане с инвертор на двигател (с навит ротор), при товари с голяма инерция.

При машини с голям инерционен момент, често се случва маховика (или друг източник на механична енергия) да "дърпа" електродвигателя по-бързо от неговата синхронна скорост.

Тогава асинхронният електродвигател се превръща в асинхронен генератор.

Това е основна пречка и причина за главоболия за голяма част от производителите на честотни регулатори и те не успяват да извършат успешен монтаж на инвертори, при машини с голям инерционен момент.

Елин инженеринг ООД разполагаме с технологията и опита за да заменим пусковите съпровтивления на електродвигател с навит ротор с честотен регулатор.

Това осигурява много по-висока ефективност на машината, удължава живота на електродвигателя и премахва необходимостта от контактни пръстени, четки и четкодържатели.

Типични примери за регенериращи машини са асансьорите. Когато електромоторът се натоварва при повдигане нагоре на пълен асансьор. Когато обаче асансьорът тръгва надолу, моторът се превръща в генератор и връща излишната енергия към мрежата.

Други приложения са: големи преси, кранове и машини с маховик.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline