Избор на захранващи кабели за ПАД

Таблицата по-долу се отнася за сечения на захранващи кабели за ПАД при:

  • напрежение U=380VAC;
  • Температура на околната среда = 40'C
  • cosф = 0.85 
  • dU = 3%

сечение захранващ кабел

Данните от таблицата са съгласно Инструкция по експлоатация на потопени помпени агрегати тип ПВ + АП 2 произвеждани в България през 90-те години във Видин.

Използването на тази информация е изцяло на ваша отговорност.