Свързване на електродвигател в звезда и триъгълник

Ремонт на електродвигатлеи

Тук може да научите повече за ремонтите, предлагани от Елин Инженеринг.

Съществуват два начина за свързване на трифазните намотки на генераторите и консуматорите на електрическа енергия (електродвигателите):

  • Свързване в звезда;
  • Свързване в триъгълник.

Свързване на ел. двигател в звезда.

Ако фазовите намотки на електродвигателя са свързани така, че началата на намотките (А,В и С) да бъдат съединени към проводниците, пренасящи електрическата енергия, такова свързване се нарича свързване в звезда и се означава условно със знака Y.

Четирипроводна схема за трифазен ток

Напреженията, измерени между началата на фазите на електродвигателя и нулевата точка, се наричат фазови напрежения и се означават с Uф.

Напреженията, измерени между началата на две фази: А и В, В и С или С и А на електродвигателя, се наричат линейни напрежения и се означават с Uл.

Зависимостта между линейните и фазовите напрежения е:

Uл=√3*Uф

Iл=Iф

Свързване на електродвигател в триъгълник.

Свързването на намотките на електродвигателя в триъгълник става по такъв начин, че краят на първата фаза Х се съединява с началото на втората фаза В, краят на втората фаза У се съединява с началото на третата фаза С и краят на третата фаза Z се съединява с началото на първата фаза А.

Свързване на електродвигател в триъгълник

По такъв начин трите фази на електродвигателя и генератора образуват затворена верига, в която е.д.н. се събират векторно.

Тъй като ЕДН във фазите на електродвигателя са изместени по фаза на 1/3 период, то геометричният им сбор е равен на нула.

При свързване на намотките на генератора и електродвигателя в триъгълник линейното напрежение е равно на фазовото напрежение:

Uл=Uф

Iл=√3Iф

Свързване на ел. мотор в звезда и триъгълник Табло на ел. двигател - означения Звезда триъгълник

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline