Доставка и замяна на нестандартни лагери, използвани в прецизни машини

Лагери RHP T7014CTSULP3, прецизен клас на точност P2

Едно от критичните звена при електродвигателите са лагерите, голяма част от повредите в електромоторите са причинени именно от авария в лагерите.  Основните причини са свързани с:

  • Използване на евтини и некачествени лагери;
  • Неправилен монтаж и демонтаж на лагерите;
  • Неправилна експлоатация;
  • Грешка при избора на заместващите лагери;

Докато при първите три случаи става въпрос по-скоро за небрежност и неопитен персонал, в последния вариант задачата е малко по-комплексна. Защото зависи както от дългогодишния опит на сервиза, който ще замени лагерите, така и от знанията на доставчика на лагери и контактите със световните производители.

Поради характера на българската икономика и факта, че някои лагери се използват изключително рядко, доставчиците на лагери в България не поддържат наличности от всички типове лагери. Това може да наложи срок на доставка от 2 и повече седмици. Повечето фирми не могат да си позволят Спиране на електродвигателите и съответно производството за толкова дълъг период от време и тогава започват проблемите…

Друг проблем е, че много марки производители на лагери вече не съществуват, а международните стандарти за лагерите, както и фирмените номенклатури са изменяни многократно през годините. Това затруднява точното определяне на вида на лагера и води до грешки.

На последно място, но не по важност трябва да се имат предвид специфичните особености при монтажа на някои типове лагери – лагери с ъглов контакт, двуредови ролкови лагери, четириточкови лагери, керамични лагери, електрически изолирани лагери, лагери работещи в чифт DF,DB, с особености като – предварителен натяг, обработка на контактните повърхнини DF, DB и много други.

Ако имате дори и малки съмнения при смяна на лагерите, обърнете се към Елин Инженеринг ООД.