Доставка и замяна на нестандартни лагери, използвани в прецизни машини

Лагери RHP T7014CTSULP3, прецизен клас на точност P2

Едно от критичните звена при електродвигателите са лагерите, голяма част от повредите в електромоторите са причинени именно от авария в лагерите.  Основните причини са свързани с:

  • Използване на евтини и некачествени лагери;
  • Неправилен монтаж и демонтаж на лагерите;
  • Неправилна експлоатация;
  • Грешка при избора на заместващите лагери;

Докато при първите три случаи става въпрос по-скоро за небрежност и неопитен персонал, в последния вариант задачата е малко по-комплексна. Защото зависи както от дългогодишния опит на сервиза, който ще замени лагерите, така и от знанията на доставчика на лагери и контактите със световните производители.

Поради характера на българската икономика и факта, че някои лагери се използват изключително рядко, доставчиците на лагери в България не поддържат наличности от всички типове лагери. Това може да наложи срок на доставка от 2 и повече седмици. Повечето фирми не могат да си позволят Спиране на електродвигателите и съответно производството за толкова дълъг период от време и тогава започват проблемите…

Друг проблем е, че много марки производители на лагери вече не съществуват, а международните стандарти за лагерите, както и фирмените номенклатури са изменяни многократно през годините. Това затруднява точното определяне на вида на лагера и води до грешки.

На последно място, но не по важност трябва да се имат предвид специфичните особености при монтажа на някои типове лагери – лагери с ъглов контакт, двуредови ролкови лагери, четириточкови лагери, керамични лагери, електрически изолирани лагери, лагери работещи в чифт DF,DB, с особености като – предварителен натяг, обработка на контактните повърхнини DF, DB и много други.

Ако имате дори и малки съмнения при смяна на лагерите, обърнете се към Елин Инженеринг ООД.

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline