Електродвигатели за висока температура

Зависимост на ел.двигателя от околната температураЕл. двигателите предлагани от Елин Инженеринг са проектирани за режим на работа S1, при температура на околната среда до 40°C и надморска височина под 1000 метра. Ако се налага ел. двигателите промяна в работната температура на ел. двигателите, техните характеристики се изчисляват по приложените диаграми. Обърнете се към нашите служители при други въпроси или нужда от избор на ел.двигател за променени условия на работа.

 Изцяло затворени електродвигатели за високи работни температури до 90°C

Елин Инженеринг ООД предлагаме електромотори проектирани за работа в тежки условия - температури до 90°C, в разяждаща корозивна околна среда със 100% влажност.

Ел. моторите са произведени в чугунени корпуси с няколко пласта епоксидно покритие.

Моторите са напълно защитени отвън и отвътре от разяждащи субстанции използвани в металургичните, стъкларските заводи, сушилните и хранителната индустрия.


Лагерите са проектирани така, че да работят на високите температури и да имат по-дълги интервали за гресиране.

Работа на електродвигателя при надморска височина над 1000мПри работа в околна среда с висока влажност, особено при променливо натовраване, нашите електромотори са с изработени пропки за отичане, които са оборудвани с пластмасови болтвое.

При монтаж на електродвигателя, трябва да се уверите, че пропките сочат надолу.

Лагерите са с луфт С4, който е наложителен при работа на високи температури.

други опции са:

  • метална вентилаторна перка и неръждаем вентилационен капак;
  • Изцяло залято със смола клемно табло;
  • Неръждаеми болтове;
  • Охлаждане тип IC418 (без вентилаторна перка)
  • Нагреватели срещу конденз;
  • Клас на изолация H;
  • Таблека на електродвигателя от неръждаема стомана;
  • По-ниска клемна кутия с директно куплиран удължен гумен кабел;
  • Вградени термистори за следене на температурата;