Гресиране на електродвигателите

Правилно подбраните и монтирани електромотори могат да работят дълги години с минимална поддръжка.

Въпреки това асинхронните електродвигатели имат нужда от 2 основни грижи - смазване на лагерите (гресиране) и периодично почистване на корпуса.

Правилното смазване на двигателя оказва директно влияние на експлоатационния живот на лагера, а от там съответно и върху живота на ел. двигателя.
Гресирането на ел. двигателя е много е важно и трябва да се извршва правилно, през нужния период от време.

Първоначално гресиране на електродвигателите

В по-малките електродвигатели (с мощност до 7,5kW), най-често се използват двойно капсуловани лагери (с обозначение “ZZ” или "RS", написано след модела на лагера). Този вид лагери са предварително гресирани и не изискват повторно смазване.

При по-големите електромотори (габарит 160 и по-голям) или при двигатели със специфични изисквания, има монтирани "пропки" за гресиране и източване на греста. Тези ел. двигатели са заредени с грес преди доставка, но греста трябва да бъде заменяна и допълвана периодично.

Ел. двигатели със сезонен характер на работа или такива, които са били извън употреба за повече от 2 месеца, трябва да се гресират отново преди пускане.

Начин на гресиране

Ако не разполагате с инструкции за начина и количеството на грес, при прегресиране, може да използвате този метод:

 1. Махат се капачките на гресьорката и отвора за източване на старата грес.
 2. Пропката за гресиране, трябва да бъде добре почистена.
 3. След това използвайки ръчен или пневматичен пистолет за гресиране, добавете нужното количество нова грес, докато тя не започне да излиза през отвора за източване.
 4. Оставете електродвигателя да работи за 10-20 минути, докато изтече излишната грес.
 5. Затворете капачките и гресирането е завършено.

В първоначалния етап на пълнене, прекалено голямото количество грес може да причини повишаване на температурата на лагера, което е нормално. С изтичането на старата грес, температурата би трябвало да се намали до нормалната.

Периоди на гресиране

Нормалният цикъл на смяна на грес зависи от размера на двигателя и условията на работа. Все пак максималният цикъл на прегресиране не трябва да надвишава една година. Предлаганите периоди за гресиране са дадени в таблицата по-долу (прекалено голямо или твърде често гресиране може да причини повреда на двигателя)

Период за гресиране на електродвигатели

 

Нормално натоварени електродвигатели:

 • Работа при номинална или по-ниска от номиналната мощност, в чиста околна среда, дневно натоварване 8 часа.

Тежко натоварени електродвигатели:

 • Електромотори подложени на вибрации и други леки натоварвания;
 • Електромотори работещи в сравнително прашна и замърсена среда;
 • Електромотори работещи при номинална мощност или по-ниска от номиналната, по 24 часа на ден;

Много тежък режим на работа:

 • Електромотори работещи в много прашна и мръсна среда;
 • Електромотори подложени на тежко натоварване или големи вибрации

Прекаленото или твърде често гресиране могат да изгорят мотора!

Вид на гресите

Елин Инженеринг ООД препоръчва използването на качествени греси и смазки, разработени специално за електродвигатели.

Винаги използвайте подходяща грес, съобразена с оригиналната. Използването на несъвместима грес ще намали значително живота на лагерите.

Ако не можете да определите марката на греста, може да се свържете с нас.

Изпитани марки грес, доказали своите качества през годините са:

 • IKV-PLEX 2/3 BLUE
 • SHELL ALBIDA LC-2
 • TOTAL ALTIS EM-2
 • BP ENERGREASE LC-2

Ако гресирането на електромотора е по време на работа, то трябва да бъде извършено квалифицирано и обучено лице. Части под напрежение и въртящи се части трябва да бъдат защитени напълно. Винаги проверявайте указанията за лагерите и гресирането, посочени на табелката на електродвигателя!

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline