Въртящ момент при асинхронните електродвигатели

КАТАЛОГ: Калкулатор за въртящ момент, ел. и механична мощност и др.

Въртящ момент при асинхронния електродвигател

Въртящ момент е силата приложена на определен радиус и се измерва в нютон-метри Nm според системата Si. Въртящият момент на асинхронните електродвигатели се променя в зависимост от скоростта (хлъзгането s) на електромотора.

При нормална работа на електродвигателя, въртящият и съпротивителният момент са равни.
В случай на нарастване на съпротивителния момент, скоростта започва да намалява, а при неговото намаляване - да се увеличава. Ел. двигателят може да работи стабилно, ако при намаляване на скоростта (увеличаване на хлъзгането) неговият въртящ момент се увеличава и може да уравновеси съпротивителния момент.

Поради тази причина механичната характеристика на асинхронните електродвигатели може да се раздели на 3 части

  1. Застопорен ротор или пусков момент
    Въртящият момент при застопорен ротор е моментът, който електродвигателят развива при пускането му от спряно положение.Високият пусков момент на електродвигателя е важен за машини, чиито пуск е труден - помпи с положително отместване, кранове, телфери и др. По-нисък пусков въртящ момент е приемлив при центробежни вентилатори или водни помпи, при които началния товар е малък или близък до нулата.
  2. Устойчива работа на електродвигателя 0-B
    Точка А, отговаряща на номиналния момент, лежи в устойчивата част. При увеличаване на съпротивителния момент (например над номиналния) скоростта намалява, но въртящият момент нараства и отново се изравнява със съпротиви­телния. По този начин двигателят се "самонагажда" спрямо натоварването, като променя скоростта си в тесни граници.
  3. Неустойчива работа на електродвигателя B-C

При още по-голямо увеличаване на товара се достига до една максимална стойност Ммаx (т. В на характеристиката, която отговаря на хлъзгане smаx), над която намаляването на скоростта води не до увеличаване, а до намаляване на момента - двигателят минава в нестабилната част на характеристиката и спира.

Поради висшите хармоници и наличие на канали в статора и ротора се съз­дават допълнителни паразитни моменти. При определена скорост в механичната характеристика се появяват "провали" и тя няма идеалната форма показана на фигурата.

Номиналният въртящ момент на електродвигателите може да бъде грубо пресметнат с формулата:

T=P . 9554/n

където

Т = Въртящ момент (в Nm)
P = Мощност на електродвигателя (в kW)
n = скорост на въртене на ротора (в rpm)

Таблицата по-долу показва зависимостта между въртящия момент и скоростта на въртене при асинхронни електродвигатели.

Мощност (kW)

Обороти (rpm)
3000 1500 1000 750
0.75 2.39 4.78 7.17 9.55
1.1 3.50 7.01 10.51 14.01
1.5 4.78 9.55 14.33 19.11
2.2 7.01 14.01 21.02 28.03
3.7 11.78 23.57 35.35 47.13
5.6 17.83 35.67 53.50 71.34
7.5 23.89 47.77 71.66 95.54
11 35.03 70.06 105.09 140.13
15 47.77 95.54 143.31 191.08
19 60.51 121.02 181.53 242.03
22 70.06 140.13 210.19 280.25
30 95.54 191.08 286.62 382.16
37 117.83 235.67 353.50 471.33
45 143.31 286.62 429.93 573.24
52 165.60 331.21 496.81 662.41
60 191.08 382.16 573.24 764.32
67 213.37 426.75 640.12 853.49
75 238.85 477.70 716.55 955.40
93 296.17 592.35 888.52 1184.70
112 356.68 713.37 1070.05 1426.73
131 417.19 834.38 1251.57 1668.77
149 474.52 949.03 1423.55 1898.06
168 535.02 1070.05 1605.07 2140.10
187 595.53 1191.07 1786.60 2382.13
205 652.86 1305.71 1958.57 2611.43
224 713.37 1426.73 2140.10 2853.46
261 831.20 1662.40 2493.59 3324.79
298 949.03 1898.06 2847.09 3796.12
336 1070.05 2140.10 3210.14 4280.19
410 1305.71 2611.43 3917.14 5222.85
448 1426.73 2853.46 4280.19 5706.92