Въртящ момент - Мощност - Обороти

В този раздел може да намерите полезни калкулатори за пресмятане на основните параметри на електрическите двигатели.

Въртящ момент е силата приложена на определен радиус и се измерва в нютон-метри Nm според системата Si.
Мощността е функция от въртящия момент приложен върху един вал и неговата ъглова скорост.

Изчисляване на въртящия момент
Изчисляване на Мощността
Формули трифазен електродвигател