AIVAZIDIS.S.SA

S. AIVAZIDIS S.A. е създадена през 1991г. от г-н Айвазидис, бивш технически директор на завода K.H.M.

Фирмата е специализирана в производството на електрически машини:

  • Генератори и агрегати за производство на ток;
  • Електродвигатели;
  • Трансформатори - сухи и маслени;
  • Противопожарни бустер помпи;
  • Тунелни вентилатори;
  • Табла за управелние на ел. двигатели средно и ниско напрежение;
  • Системи за автоматизация;