Atas nachod електромотори

Като представители на ATAS Nachod, Елин инженеринг ООД може да достави всички техни продукти в най-кратки срокове след направена заявка.

Ел. двигателите на ATAS са разпростванени в различни сфери на индустрията, като в България е най-разпространена серията им от постояннотокови двигатели за бързодействащ прекъсвач - серия K2U.

Други техни електромотори са:

  • Трифазните ел. двигатели FT2B, FT4C, NT4C, T42R
  • Постояннотоковите двигатели с електрическо възбуждане: NK3K, NK2G, A24N
  • Монофазните мотори FCT2B, FCJ2B, J22RR, UA7F, A24N
  • Безчеткови мотори с вграден драйвер G42LN
  • Аксиални и радиални вентилатори
  • Ресолвъри и тахогенератори и други.