Atas nachod електромотори

Като представители на ATAS Nachod, Елин инженеринг ООД може да достави всички техни продукти в най-кратки срокове след направена заявка.

Ел. двигателите на ATAS са разпростванени в различни сфери на индустрията, като в България е най-разпространена серията им от постояннотокови двигатели за бързодействащ прекъсвач - серия K2U.

Други техни електромотори са:

  • Трифазните ел. двигатели FT2B, FT4C, NT4C, T42R
  • Постояннотоковите двигатели с електрическо възбуждане: NK3K, NK2G, A24N
  • Монофазните мотори FCT2B, FCJ2B, J22RR, UA7F, A24N
  • Безчеткови мотори с вграден драйвер G42LN
  • Аксиални и радиални вентилатори
  • Ресолвъри и тахогенератори и други.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline