IHB Electric - ИХБ Електрик - Елпром ЗЕМ

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт и замяна на електродвигателите произвеждани през годините от Завод "Васил Коларов, Елпром ЗЕМ и ИХБ Електрик. Разполагаме и с наличност от резервни части за тях.

ИХБ Електрик АД (наследник на СТЗ ”Васил Коларов”, основан през 1948 г. и Елпром ЗЕМ АД) е един от основоположниците на електромашиностроителната индустрия в България.

Заводът намиращ се в гр. София на бул. Рожен 41 бе най-големия производител на въртящи се електрически машини на Балканския полуостров.

logo vasil kolarov STZ

logo elprom zem

logo ihb electric

Васил Коларов (1950 г.) Елпром ЗЕМ (1991 г.) ИХБ Електрик  (2013 г.)

В резултат на промените в България и нейната ориентация към пазарна икономика от 1997 г. ИХБ Електрик бе преобразуван в акционерно дружество в групата на Индустриален холдинг България,а собственик на контролния пакет акции е ЗММ България холдинг.

ИХБ Електрик АД е известен на българския и чуждестранен пазари.

Производствени технологии

Използваните в ИХБ Електрик АД производствени технологии, в това число и някои уникални, бяха собствени разработки или познати чужди такива. Те бяха непрекъснато модифицирани и подобрявани.

ИХБ Електрик АД разполагаше с уникални машини, апарати и съоръжения, които осигуряваха производството на  нисковолтови и високомощни високоволтови въртящи се електродвигатели

ИХБ Електрик АД използваше за контрол на технологичните процеси, както и на детайлите, възлите и крайните продукти, висококачествени контролни апарати и системи. Контролът бе еднакъв както при производството на нови детайли, възли и продукти, така и при рехабилитирането на амортизирани такава.

В началото на съществуването си Васил Коларов и Елпром ЗЕМ бяха предимно ориентирани към вътрешния пазар. В последните години на съществуването си ИХБ Електрик АД разшири обхвата си извън пределите на България.

 • Основана 1950 година с повече от 60-годишен опит в производството на електродвигатели
 • Основател на електроиндустрията в България и най-голям производител на въртящи електрически машини в региона
 • Повече от 500 000 произведени електродвигатели и хидрогенератори
 • Хидрогенератори, произведени от ИХБ Електрик, работят в над 200 ВЕЦ на 5 континента

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт и замяна на електродвигателите произвеждани през годините от Завод "Васил Коларов, Елпром ЗЕМ и ИХБ Електрик. Разполагаме и с наличност от резервни части за тях.

ИХБ Електрик АД (наследник на СТЗ ”Васил Коларов”, основан през 1948 г. и Елпром ЗЕМ АД) е един от основоположниците на електромашиностроителната индустрия в България.

Заводът намиращ се в гр. София на бул. Рожен 41 бе най-големия производител на въртящи се електрически машини на Балканския полуостров.

logo vasil kolarov STZ

logo elprom zem

logo ihb electric

Васил Коларов (1950 г.) Елпром ЗЕМ (1991 г.) ИХБ Електрик  (2013 г.)

В резултат на промените в България и нейната ориентация към пазарна икономика от 1997 г. ИХБ Електрик бе преобразуван в акционерно дружество в групата на Индустриален холдинг България,а собственик на контролния пакет акции е ЗММ България холдинг.

ИХБ Електрик АД е известен на българския и чуждестранен пазари.

Производствени технологии

Използваните в ИХБ Електрик АД производствени технологии, в това число и някои уникални, бяха собствени разработки или познати чужди такива. Те бяха непрекъснато модифицирани и подобрявани.

ИХБ Електрик АД разполагаше с уникални машини, апарати и съоръжения, които осигуряваха производството на  нисковолтови и високомощни високоволтови въртящи се електродвигатели

ИХБ Електрик АД използваше за контрол на технологичните процеси, както и на детайлите, възлите и крайните продукти, висококачествени контролни апарати и системи. Контролът бе еднакъв както при производството на нови детайли, възли и продукти, така и при рехабилитирането на амортизирани такава.

В началото на съществуването си Васил Коларов и Елпром ЗЕМ бяха предимно ориентирани към вътрешния пазар. В последните години на съществуването си ИХБ Електрик АД разшири обхвата си извън пределите на България.

 • Основана 1950 година с повече от 60-годишен опит в производството на електродвигатели
 • Основател на електроиндустрията в България и най-голям производител на въртящи електрически машини в региона
 • Повече от 500 000 произведени електродвигатели и хидрогенератори
 • Хидрогенератори, произведени от ИХБ Електрик, работят в над 200 ВЕЦ на 5 континента

Електродвигатели серия М

История

Трифазните асинхронни двигатели с кафезен ротор тип М са били предназначени за най-общо приложение за задвижване на машини и механизми без особени изисквания по отношение на пусковите характеристики.

Производството на този тип електродвигатели започва през 60-те години и те намират широко приложение при задвижване на различни машини и водни помпи в миналото.

Разговорно наричани още "квадратни", ел. двигателите от тази серия са произвеждани от:

 1. СТЗ ”Васил Коларов”
 2. Елпром ЗЕМ АД
 3. ИХБ Електрик АД

Серийното производството на електродвигателите М250 , М280 и М315 спира окончателно през 2018г, тъй като не отговарят на съвремените изисквания за енергийна ефективност и страндартите на IEC.

Как да поръчаме?

Елин Инженеринг ООД, може да предложи производство на единични бройки от тази серия електродвигатели, които да бъдат със същите присъединителни размери, мощност, обороти и по-добри технически показатели - клас на ефективност IE3, клас на изолация H и други.

Цената при производството на един или няколко броя е значително по-висока от цената на електродвигател серийно производство.

Елин Инженеринг с удоволствие ще съдействаме в правилния подбор на съвременен тип ел. двигател, както и да произведем и доставим всички нужни части и аксесоари (съединители, ремъчни шайби, основи), така че новият двигател да се монтира на мястото на ел. двигателя серия M с минимални усилия.

Техническа информация

Ел. двигателите тип М, отговарят на изискванията за режим на работа S1 и S6, без определена продължителност на циклите.

Всички електродвигатели от тип М са за пряко включване към пълното напрежение на мрежата, но свързването им позволява и плавен пуск.

Електродвигатлите тип М се произвеждат само с височина на оста на въртене над 200мм. 

Степента на защита е IP23

Конструкцията на тези електродвигатели е изпълнена от чугунени отливки. Едновремено с отливането на тялото и лагерните щитове са отлети и защитните решетки, които осигуряват степента на защита и необходимите отвори за вентилацията.

Вентилационната система е двустранно-радиална, като охлаждащият въздух постъпва от двете страни през решетките в лагерните щитове, направлява се от специални ветроводни фунии и след като обмие челните части на намотките и статорния пакет, излиза през решетъчните отвори на електродвигателя.

Намотките на ел. двигателите тип М са изпълнени от кръгъл меден проводник. Изолационната система е от клас на топлоустойчивост F или H.

Роторната намотка е изпълнена от алуминиева отливка, като едновременно са отлети и вентилаторите на ел. двигателя.

Изводите на статорната намотка са върху клемното табло, разположено в уплътнена изводна кутия отгоре на тялото.

КАТАЛОГ

Електродвигател серия М

 Габарит M250S M250M M280S M280ML, M280M M280L M315S M315M M315X
Полюси 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 6,8 4,6,8 4,6,8 2
b10 406 406 406 406 457 457 457 457 457 457 508 508 508
b12 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 115 115 115
b11 500 500 500 500 560 560 560 560 560 560 620 620 620
b30 564 564 564 564 642 642 642 642 642 642 700 700 700
l10 311 311 349 349 368 368 419 419 457 457 406 457 560
l12 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 135 135 135
l11 390 390 428 428 450 450 500 500 538 538 505 556 656
l31 168 168 168 168 190 190 190 190 190 190 216 216 216
d1 65 75 65 75 70 80 70 80 70 80 90 90 75
l1 140 140 140 140 140 170 140 170 140 170 170 170 140
b1 18 20 18 20 20 22 20 22 20 22 25 25 20
h5 69 79,5 69 79,5 74,5 85 74,5 85 74,5 85 95 95 79,5
h 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 315 315 315
h10 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50
h31 635 635 635 635 700 700 700 700 700 700 770 770 770
d10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28
l30 780 780 818 818 860 860 910 940 995 1025 1000 1050 1020

Електродвигатели тип МО

Елин Инженеринг ООД предлага производство на електродвигатели, със същите присъединителни размери, но по-добри технически характеристики и параметри от остарелите типове МО и 4АО.

При трифазните асинхронни ел. двигатели тип МО и 4АО има усъвършенстване на конструкцията и използване на нови материали, в сравнение с по-старите модели електродвигатели произвеждани в България. Те са предназначени за продължителен режим на работа S1 или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на цикъла. Предназначени са за пряко включване на пълното напрежение на мрежата - 400V при свързване на намотките им в звезда или триъгълник. Всички електромотори с височина на оста на въртене над 200мм се произвеждат със свързване на фазите в триъгълник, което дава възможност да се реализира и непряко пускане чрез превключване звезда-триъгълник. Срещат се и ел. двигатели с по-малки височини на оста на въртене със свързване на намотките в триъгълник, както и ел. двигатели над 200мм със свързване в звезда. Степента на защита на електродвигателите 4АО и МО е IP44, а на изводната кутия - IP54.

Конструктивното оформяне на ел. двигателите тип МО е съобразено с изискванията на охлаждането и тенденциите за естетична линия на машините. Основната конструкция е изпълнена от чугунени отливки, а някои детайли от алуминиеви отливки, листова стомана и пластмаса.

Вентилационната система на ел. двигателите се осъществява чрез външно обдухване на оребреното тяло. Въздухът се направлява от специални стоманени кожуси и се задвижва от вентилатор, разположен на обратната на работния край на вала страна. Вентилаторът на ел. двигателите с височина на оста на въртене до 100мм е от стомана, а за ел. двигателите с височини от 112 до 180 мм - от пластмаса, а за по-големите електродвигатели - от алуминиева отливка. Чрез раздвижване на вътрешния въздух от роторните лопатки се подобрява топлообменът от вътрешността на ел. двигателя. При електромоторите с височина на оста на въртене 200мм и повече е реализирана допълнителна вътрешна вентилация посредством роторните лопатки и специални ветроводни фунии. Въздухът циркулира около челните части на намотката и оребрените от вътрешната страна лагерни щитове и предава топлината от намотката към околното пространство.  Тук е от значение и правилното разположение на ветроводните фунии, които трябва да отстоят от намотката на около 30-40 мм, а отворът им да бъде с неповече от 15мм по малък от външния диаметър на лопатките.

Намотката на електродвигателите тип МО и 4АО е изпълнена от кръгъл меден проводник, изолиран с топлоустойчива емайлова изолация - марки ПЕТ2F. Изолационната система на ел. двигателите с височина на оста на въртене до 132мм е от клас на топлоустойчивост В и е изпълнена за дивгателите до 100мм от полиетилентерафталатно фолио, а за електродвигателите МО112 и 132 от полифол. По-големите ел. двигатели с височина 160мм и повече са с изолационна система от клас на топлоустойчивост F, изпълнена от полифол.

Роторната клетка на всички електродвигатели е изпълнена като алуминиева отливка. Сглобката на роторния пакет с вала за електродвигатели с височина на оста на въртене до 180мм е горещо-пресова, а за по-големите - пресова, осигурена допълнително срещу превъртане с шпонка.

Изводите на статорната намотка са върху клемното табло, разположено в добре уплътнена изводна кутия. Изводната кутия се намира отгоре на тялото, като кабелите могат да се подвеждат и от дясната и от лявата страна.

Основните технически показатели на електродвигателите тип МО и 4АО, както и техните праметри и конструктивни данни, могат да бъдат предоставени при поискване.

Електродвигатели тип МО

Тип MO200M MO200L MO225M MO250S MO250M MO280S MO280M MO
280L
MO315S MO315M MO
355S
MO
355М
MO355Lk
2p= 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 4 2 4,6,8 2 4,6,8 4,6,8 4,6,8 2 4,6,8
b10 318 318 318 318 356 356 406 406 406 406 457 457 457 457 457 508 508 508 508 610 610 610 610
b12 80 80 80 80 90 90 95 95 95 95 100 100 100 100 100 120 120 120 120 150 150 150 150
b11 400 400 400 400 450 450 500 500 500 500 560 560 560 560 560 630 630 630 630 740 740 740 740
b30 446 446 446 446 500 500 550 550 550 550 630 630 630 630 630 710 710 710 710 775 775 775 775
l10 267 267 305 305 311 311 311 311 349 349 368 368 419 419 457 406 406 457 457 500 560 630 630
l11 349 349 380 380 380 380 390 390 428 428 450 450 500 500 540   496 547 547 600 660 740 740
l31 133 133 133 133 149 149 168 168 168 168 190 190 190 190 190 216 216 216 216 254 254 254 254
d1 55 60 55 60 55 65 65 75 65 75 70 80 70 80 80 75 90 75 90 100 100 85 100
l1 110 140 110 140 110 140 140 140 140 140 140 170 140 170 170 140 170 140 170 210 210 170 210
b1 16 18 16 18 16 18 18 20 18 20 20 22 20 22 22 20 25 20 25 28 28 22 28
h5 59 64 59 64 59 69 69 79,5 69 79,5 74,5 85 74,5 85 85 79,5 95 79,5 95 106 106 90 106
h 200 200 200 200 225 225 250 250 250 250 280 280 280 280 280 315 315 315 315 355 355 355 355
h10 30 30 30 30 35 35 41 41 41 41 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50
h31 530 530 530 530 595 595 640 640 640 640 725 725 725 725 725 800 800 800 800 880 880 880 880
d10 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28
l30 765 795 803 833 840 870 915 915 955 955 1033 1063 1084 1114 1152 1100 1130 1150 1180 1345 1405 1480 1520
AD 303 303 303 303 352 352 366 366 366 366 418 418 418 418 418 485 485 485 485        
M 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600        
N 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450 550 550 550 550 550 550 550 550 550        
P 450 450 450 450 550 550 550 550 550 550 660 660 660 660 660 660 660 660 660        
S 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 28 28 28 28        
T 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6        

Електродвигатели тип АО2 и АО3

Елин Инженеринг ООД може да произведе електродвигатели, които да бъдат със същите присъединителни размери и по-добри параметри от произвежданите в миналото електродвигатели с кафезен ротор тип АО2, произвеждани от завод "Васил Коларов"

Електродвигателите АО2 са предназначени за продължителен режим на работа или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на натоварването. 

В миналото са произвеждани за пряко пускане при номинално напрежение на захранващата мрежа. Ел. двигателите с мощност над 17kW са били произвеждани и с възможност за непряко пускане по схема "звезда-триъгълник", при което статорните им намотки са с работно свързване "триъгълник".

Трифазни асинхронни ел. двигатели тип АО2 и АО3

Трифазните асинхронни електродвигатели с кафезен ротор тип АО2 са предназначени за продължителен режим на работа или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на натоварването. 
В миналото са произвеждани за пряко пускане при номинално напрежение на захранващата мрежа. Ел. двигателите с мощност над 17kW са били произвеждани и с възможност за непряко пускане по схема "звезда-триъгълник", при което статорните им намотки са с работно свързване "триъгълник".

Конструкцията на двигателите тип АО2 е от чугунени отливки за тялото и лагерните щитове. Тя осигурява степен на защита IP44 (а при замяна от страна на Елин Инженеринг IP55). Вентилаторният кожух е от листова стомана, а външните вентилатори - от алуминиева отливка. При по-малките електромотори, а в някои случаи и до 7-и габарит, се срещат изпълнения на вентилаторната перка от сборна заваръчна конструкция от листова стомана.

Конструкцията и използваните материали за статорната и роторната намотка са същите, както при двигателите тип А2.

Основната вентилация на електромоторите е външно обдухване на оребреното тяло. Роторните лопатки, разбърквайки въздуха във вътрешността на двигателите подпомагат топлообмена и подобряват охлаждането. При двигатели от 7, 8 и 9 габарит вътрешната повърхност на лагерните щитове е оребрена, а върху тях са монтирани специални ветроводни фунии. Посредством роторните лопатки и тези фунии се създава допълнителна вътрешна вентилационна система за всяка страна поотделно, която подобрява значително охлаждането на ел. моторите тип АО2.

Изводното устройство на ел. двигателите тип АО2 е подобно на ел. двигателите тип А2 и също така е разположено от тясната страна на електродвигателя. И при тези двигатели чрез обръщане на ротора може да се постихне ляво изпълнение на изводното устройство. Само за двигателите АО2 92 обръщането на ротора е свързано с увеличение на отстоянието на отворите в лапите от опорната повърхност на работния край на вала. При двигателите АО2 до 3 габарит обръщането на ротор е невъзможно, а получаването на ляво клемна кутия е въпрос на предавителна заявка пред завода.

Може да се свържете с нашите специалисти, ако желаете да получите информация за основните технически показатели на ел. двигателите тип А02, а в случай на ремонт може да сте сигурни, че намотката ще бъде изпълнена съгласно оригиналните данни на завода производител.

По външен вид и конструктивни особености ел. двигателите тип АО3 са напълно еднакви с ел. двигателите тип А02.

Означението на двигателите АО3 е условно и практически не се среща за маркиране на двигателите. Маркировката на този тип ел. двигатели се състои само от буквите АО.

Елин Инженеринг ООД предлагаме осъвършенствани електродвигатели, които имат същите присъединителни размери и по-добри технически характеристики типове:

АО2 11, АО2 12, АО2 21, АО2 22, АО2 31, А02 32, АО2 41, АО2 42, АО2 51, АО2 52, АО2 61, АО2 62, АО2 71, АО2 72, АО2 81, АО2 82, АО2 91, АО2 92

АО2 71 4

 Чертеж и размери на двигатели тип АО2
Elektrodvigateli AO2
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline