Двигател с навит ротор 320kW 1500 оборота 525V

През м. Септември 2017г. бе завършено производството на електродвигател с навит ротор, проектиран изцяло по т.нар. "обратен инженеринг" (reverse engineering).

Бяха заявени изцяло нестандартни размери и параметри на електродвигателя, които не отговарят на стандартите нито на IEC, нито на досега произвежданите от Елин Инженеринг електродвигатели.

Като подобрения към досегашната конструкция на електродвигателя, добавихме следното:

  • 2 лагера от задвижващата страна на вала (6324C3 + NU322)
  • PT100 сензори в лагерите
  • PT100 сензори в намотката
  • Нагреватели против конденз
  • SPM точки за измерване на вибрациите в лагерите
  • и други

Заедно с електродвигателя бяха досатвени и ревзервни комплекти контактни пръстени (токоприемно устройство), електрографитни четки и четкодържатели.

320kW 1500rpm el dvigate navit rotor el dvigatel s navit rotor mini marica iztok snimka motor vatre tabelka K delta

 

Чертеж 320kW навит ротор