IHB Electric - ИХБ Електрик

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт и замяна на електродвигателите произвеждани през годините от Завод "Васил Коларов, Елпром ЗЕМ и ИХБ Електрик. Разполагаме и с наличност от резервни части за тях.

ИХБ Електрик АД (наследник на СТЗ ”Васил Коларов”, основан през 1948 г. и Елпром ЗЕМ АД) е един от основоположниците на електромашиностроителната индустрия в България.

Заводът намиращ се в гр. София на бул. Рожен 41 бе най-големия производител на въртящи се електрически машини на Балканския полуостров.

logo vasil kolarov STZ

logo elprom zem

logo ihb electric

Васил Коларов (1950 г.) Елпром ЗЕМ (1991 г.) ИХБ Електрик  (2013 г.)

В резултат на промените в България и нейната ориентация към пазарна икономика от 1997 г. ИХБ Електрик бе преобразуван в акционерно дружество в групата на Индустриален холдинг България,а собственик на контролния пакет акции е ЗММ България холдинг.

ИХБ Електрик АД е известен на българския и чуждестранен пазари.

Производствени технологии

Използваните в ИХБ Електрик АД производствени технологии, в това число и някои уникални, бяха собствени разработки или познати чужди такива. Те бяха непрекъснато модифицирани и подобрявани.

ИХБ Електрик АД разполагаше с уникални машини, апарати и съоръжения, които осигуряваха производството на  нисковолтови и високомощни високоволтови въртящи се електродвигатели

ИХБ Електрик АД използваше за контрол на технологичните процеси, както и на детайлите, възлите и крайните продукти, висококачествени контролни апарати и системи. Контролът бе еднакъв както при производството на нови детайли, възли и продукти, така и при рехабилитирането на амортизирани такава.

В началото на съществуването си Васил Коларов и Елпром ЗЕМ бяха предимно ориентирани към вътрешния пазар. В последните години на съществуването си ИХБ Електрик АД разшири обхвата си извън пределите на България.

  • Основана 1950 година с повече от 60-годишен опит в производството на електродвигатели
  • Основател на електроиндустрията в България и най-голям производител на въртящи електрически машини в региона
  • Повече от 500 000 произведени електродвигатели и хидрогенератори
  • Хидрогенератори, произведени от ИХБ Електрик, работят в над 200 ВЕЦ на 5 континента